PERSARCHIEF

KLIK EFFE OP DE PERSTEKST VOOR BETERE LEESBAARHEID
.
.
( Hieronder : Aankondigingsblad 27 okt 2011 )

pers10

.
.
( Hieronder : Gazet van Antwerpen 11 oktober 2011 )

pers6
pers55

.
( Hieronder : Passe-Partout 19 oktober 2011 )

pers7
pers8
.
.
( Hieronder : Aankondigingsblad 20 oktober 2011 )
pers9
kerk

.
.
.
.
.
Introductie van de stilteplek Kapellen - zaterdag 8 oktober -
spreker : André De Nys

Beste mensen, dit is voor mij een memorabel moment !
Ik wil dan ook om te beginnen nen dikke merci richten naar het Kapelse college van burgemeester en schepenen, die de verwezenlijking van mijn concept heeft mogelijk gemaakt.
Bedankt ook Roel Vanheffen en Sofie Vincke voor de ondersteuning en het luisterend oor.
Sta mij toe even een korte omkadering te schetsen bij de realisatie van dit project.
Als ik de statistieken mag geloven , dan zullen de komende vijf jaar meer dan duizend Kapellenaren een strijd met kanker moeten aangaan.
Uit eigen ervaring weet ik dat de stilte een belangrijk onderdeel kan zijn in het genezingsproces. Je wil die onrust en radeloosheid die je niet los laten, je wil die onder controle te krijgen. Maar hoop en nieuwe energie kunnen pas groeien, nadat binnen in de sereniteit is teruggekeerd.
Deze gedachte werd de inspiratiebron voor de stilteplek hier in de rozentuin in Kapellen.
Het moet een plek worden die hoop en troost kan bieden in moeilijke momenten.

En ik geef toe …. het is ongetwijfeld niet alleen de kankerpatiënt die op zoek is naar manieren om de onrust van binnen tot bedaren te brengen.
Een rustig gemoed is voor iedereen een belangrijke steun in momenten dat het even niet gaat zoals we zouden willen. Uiteraard … ook voor hen is er de stilteplek.
.
Laat mij toe voor eens en voor altijd een groot misverstanden uit de wereld helpen.
Stilte mag je hier niet begrijpen als gebrek aan geluid.
Er zijn in Vlaanderen nog maar zeer weinig plaatsen die geluidsarm zijn.
En dat is zeker ook zo in Kapellen. Neen, stilte betekent in dit concept iets anders !
De stilteplek in onze rozentuin is een plek om thuis te komen bij jezelf.
Een plaats om je innerlijke rusteloosheid te bedaren, om alles terug op een rijtje te krijgen.
De stilteplek is een oase waar je effe niet wordt opgejaagd door snel, snel, snel en meer, meer, meer. Het is een plaats die uitnodigt om effe rustig te gaan zitten, om na te denken, om te huilen, om hoop en troost te vinden, om stil te worden . . van binnen.

Uiteraard … bij gebrek aan storende geluiden zullen we gemakkelijker contact maken met onze
innerlijke energiebron. En ik weet ook wel dat het in vele privé tuinen in Kapellen rustiger is als hier in ’t park. Maar hoeveel mensen zijn zich daar vandaag ten volle van bewust ?
Hoeveel mensen gebruiken regelmatig hun tuin om er tot rust te komen ? Veel te weinig !
De stilteplek in de rozentuin is dus in de eerste plaats een sensibiliseringsproject, een pleidooi voor een minder rusteloze samenleving.
Al vanaf de eerste bespreking die leidde tot dit initiatief, was het voor mij duidelijk :
Onze stilteplek moest in de open natuur komen.
Ten eerste ; De natuur heeft een heilzame werking, tenminste als je jezelf ervoor openstelt.
En bovendien, ook daar kunnen we in de 21e eeuw niet meer naast kijken ; het doelpubliek vandaag is ontegensprekelijk multicultureel. De stilteplek is er voor iedereen !

Als ge 't mij vraagt … een georganiseerde en gestructureerde plaats om stil te worden , buiten in de openbare ruimte, het is een uniek initiatief in Vlaanderen.
Dit is een pilot project. Dit is een initiatief dat ongetwijfeld navolging zal krijgen.

Zoals ik al zei …. dit is een project dat veel te maken heeft met bewustwording.
Vanuit de pasgeboren vereniging Sankova zal de komende jaren een ruime omkadering uitgebouwd worden rond het stilte-concept.
Na de winter komt er een flyer om de mensen meer vertrouwd te maken met hun innerlijke stilte. Er komen voordrachten over stilte-beleving, kunsttentoonstellingen, mindfulness-momenten, podium-performance … enzovoort.
Dit betekent dan ook dat ik hoop dat de persaandacht niet eenmalig is.

Er is reeds een embryonale website opgestart waarop U onder andere deze introductie kunt terugvinden op de pers-pagina.
U krijgt zo dadelijk de referenties : http://stilte.wikidot.com/sankova
Via het webadres kan U ook aansluiten bij “ de vrienden van de stilte “.
Op de manier kan ik U op de hoogte houden van de geplande omkaderingsactiviteiten.

En daar beginnen we al mee binnen enkele weken !
Zondag 30 oktober 2011 om half tien in de voormiddag, wordt deze stilteplek het vertrekpunt voor een eerste stiltewandeling. Deze activiteit kadert in een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap die voor de eerste keer dit jaar “ de cultuur van de stilte “ lanceert.
Vierentwintig gemeenten nemen deel, waaronder Kapellen.
Radio KLARA zal op 29 oktober 2011 de ganse dag de stilte centraal stellen.

Geachte aanwezigen. Vertel alstublieft mijn verhaal aan iedereen die het horen wil.
Ik weet het , in een wereld waarin entertainment centraal staat …. het klinkt onmiskenbaar paradoxaal ;
Help mij eens om promotie te maken voor NIETS, voor de leegte, voor de stilte ! ! ! !
En toch … Ik ben ervan overtuigd dat we , op die manier samen kunnen bouwen aan een wereld waarin verdraagzaamheid en " het goed gevoel " kunnen uitdeinen tot ver buiten Kapellen. Quality time is het label van deze stilteplek !
Veel dank voor elk steentje dat U daartoe wil bijdragen.
.
.
.
Spreker : de beeldhouwer Peter Kempenaers
.
Met stilte.
Met stilte binnenin.
Met de stilte binnenin en alleen.
In mijn soms chaotische atelier heb ik met tussenpozen maar gestaag gewerkt aan dit project.

Met liefde en respect voor het leven.
Maar met het besef, dat wat leven mogelijk maakt een fragiel, wankel en kwetsbaar evenwicht is.
Dat in de buurt van de dood vele dingen relatief zijn.

Het begeestert en verwondert me nog steeds om naar de essentie te gaan door aan de vormloze modderige klei
een eigenheid,een begeestering, gerelateerd aan het thema, mee te geven.

Het ontwerp diende hoop troost en kwetsbaarheid uit te beelden en een vlinder was wel gekomen.

HOOP: om terug vrij te kunnen rond fladderen, vrij te kunnen leven.

KWETSBAARHEID: het onbeschermde de naaktheid

TROOST…….. SCHOONHEID SCHOONHEID ….TROOST

Heel persoonlijke begrippen en blijkbaar nauw verbonden met elkaar.

Ik citeer

“ Van het schoonheidsgevoel weten we volgens Freeman Dyson, een Engelse natuurkundige, niets.
Niet waar het in onze evolutie ontstond, niet waar het gelokaliseerd is in ons brein.”

“GEORGE STEINER ( schrijver filosoof )
We zijn wel uit op schoonheid en troost, maar echt gefascineerd zijn we door het duistere.”

“Jean Paul Van Bendegem ( Wiskundige en filosoof ) die schoonheid en troost vindt in de wiskunde.
In de wiskunde klopt alles. Wiskunde heeft iets paradijselijks, hier is alles in orde.

“Berlinde De Bruyckere een Belgische kunstenares die stelt dat Schoonheid Troost.”

“Yehudi Menuhin de beroemde violist en dirigent die zei: “ Schoonheid op zichzelf is troost"
Misschien moeten we een paar wetten formuleren over dat vreemde huwelijk tussen schoonheid en troost.”

En tenslotte
“ROGER SCRUTON ( filosoof )
Troost is de zoektocht om de eenheid met het ons omringende terug te vinden.”

Einde citaten.

Met dit laatste citaat: “troost is de zoektocht om de eenheid met het ons omringende terug te vinden”,
wens ik deze plek, schoonheid, van harte toe.

Mijn dank gaat uit naar de de initiatiefnemers van dit project en het voltallig Gemeentebestuur van Kapellen
dat ik dit heb mogen doen.
Met dank aan de technische, de milieu en groendienst van de gemeente Kapellen die voor een voortreffelijk
afgewerkt plantsoen hebben gezorgd.
Ik wens hen veel succes met deze realisatie.

Aan allen die hier een wijl willen vertoeven wens ik geborgenheid.
Geborgenheid.
Met stilte.
Met stilte binnenin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License