.......................................................................Meditatie
boeddha%20tekening

Elke maand prikt Sankova een meditatiesessie op het planningbord.

De Sankova-meditatie-groep komt maandelijks samen onder
de vlag van gelijkwaardigheid en acceptatie.
Dit gebeurt telkens de derde zondag van de maand van 9u45 tot 12u.

Het initiatief vond haar inspiratie in de christelijke meditatie en in de
boeddhistische traditie die zenmeester Thich Nhat Hanh vooropstelt.

Tijdens de bijeenkomsten is er respect voor elke levensbeschouwing.
Er wordt gewerkt met een minimum aan meditatie-begeleiding …
niks moet … alle deelnemers behouden hun eigenheid met betrekking
tot de stiltebeleving.

steen%20en%20pluim

De meeste mensen beginnen met meditatie om lichaam en geest
tot rust te brengen, om de concentratie aan te scherpen of om
stress te reduceren.
Gaandeweg ontdekken ze dat meditatie vooral een groeiproces in
bewustzijn is. Na een tijdje sta je met meer aandacht in ’t leven.

Door regelmatig samen in stilte in de meditatiecirkel te “zijn“ ontstaat
er een positieve groepsenergie die nog lang na de sessie doorwerkt.
Bij uitbreiding groeit er in je binnenste een gevoel van harmonie die
alles met alles verbindt.

blaadjes

Hoe ziet een meditatie-sessie eruit ?

9u45 tot 10 u : Samenkomen elke derde zondag van de maand
Locatie : de zolder van De Oude Pastorij – Dorpstraat 45 – Kapellen
.
10u : Landen in de cirkel …
alles wat eerder op de dag gebeurde wordt losgelaten.
Te laat komen is geen optie !
.
10u05 : Centraal in de ruimte wordt een meditatie-focus-punt geplaatst.
We creëren een meditatie-context door het voorlezen van een
korte contemplatieve tekst.
.
10u15 : Klankschaal …. start meditatie in stilte - 35 minuten
Er zijn stoelen ter beschikking voor zittende meditatie.
Je kan ook zelf een meditatiekussen, een –matje of –bankje meebrengen.
.
10u50 : Klankschaal … einde zit-meditatie … even bewegen …
Thee-meditatie + alle aanwezigen krijgen de voorgelezen
contemplatieve tekst op papier .
De tekst kan mogelijk een aanzet zijn tot een open gesprek.
.
12u : Einde samenkomst
Er is geen verplichte financiële bijdrage.
De onkosten worden gedeeld volgens het dana principe;
iedereen geeft naar eigen waardering en eigen vermogen.
.

oude%20pastorij

.
Afspraak : De oude pastorij - Dorpsstraat 45 - Kapellen ( foto hierboven)
17 december 2017 - 21 januari 2018 - 18 februari 2018 - 18 maart 2018
telkens van 9u45 tot 12u.
Iedereen welkom. Geen voorinschrijving.

Meer info : 03 605 36 93 of moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License