.......................................................................Meditatie
boeddha%20tekening

.
HET IS ZOVER … EINDELIJK …
.
De komende maanden prikt Sankova terug elke maand
een groepsmeditatie op het planningbord.
.

.

CORONA-VEILIG ! ! !

1. Om de Sankova groepsmeditaties corona-proof te kunnen realiseren
moeten er eerst enkele afspraken gemaakt worden.

2. Entree en sortie : geen knuffels, geen kussen, geen elleboogstoten …
gewoon een zwaai of een “ goeie morgen iedereen “.

3. Het aantal deelnemers per sessie wordt beperkt tot 14 personen.
Daarom is elke maand voorinschrijving voor de desbetreffende sessie noodzakelijk.

4. Tapijten, yogamatjes, meditatiebankjes en kussen ; afgeschaft !
Iedereen zit op een stoel en we maken hiermee een grote cirkel
met telkens 1,5 meter ruimte tussen de stoelen.
Bubbels kunnen kort bij mekaar zitten.

5. Twee vaccins per persoon is aanbevolen.
Maar in elk geval … safety first ; een mondmasker verplicht
bij verplaatsingen ( binnenkomen, vertrek, naar WC gaan … ).
Als je op je stoel zit, mag het mondkapje af.

6. Indien gewenst brengt je een eigen drankje mee.

7. Sankova zorgt voor hand-ontsmetter bij het binnen- en buitengaan.
Diegene die de teksten ter bespreking uitdeelt, ontsmet ook eerst
de handen en verdeelt daarna de tekst op papier.

8. Er is een luchtverversing in de kleine zaal met aan- en afvoersysteem.
Er moeten dus geen deuren blijven openstaan voor ventilatie.

9. Na de groepsmeditatie wordt door de aanwezige Sankova stuurgroepleden
het meubilair terug op de oorspronkelijke plaats gezet en ontsmet .

10. Uw financiële bijdrage : Dana.

.

;
.Locatie : ontmoetingscentrum Zilverheem.
Timing : telkens OP EEN ZONDAGVOORMIDDAG van 9u45 tot 12u.
.
Afspraak : Zilverheem - Antwerpsesteenweg 212 – Kapellen
.
zondag 17 oktober 2021
21 november 2021
12 december 2021
30 januari 2022
.
.
Iedereen welkom.
.
OPGELET ! ! ! ! !
Er wordt maandelijks voorinschrijving gevraagd via de Nieuwsbrief.
.
.
Tijdens de meditatiesessies is er respect voor elke levensbeschouwing.
Er wordt gewerkt met een minimum aan meditatie-begeleiding …
niks moet … alle deelnemers behouden hun eigenheid met betrekking
tot de stiltebeleving.
.
De meeste mensen beginnen met meditatie om lichaam en geest
tot rust te brengen, om de concentratie aan te scherpen of om
stress te reduceren.
Gaandeweg ontdekken ze dat meditatie vooral een groeiproces in
bewustzijn is. Na een tijdje sta je met meer aandacht in ’t leven.
.
Door regelmatig samen in stilte in de meditatiecirkel te “zijn“ ontstaat
er een positieve groepsenergie die nog lang na de sessie doorwerkt.
Bij uitbreiding groeit er in je binnenste een gevoel van harmonie die
alles met alles verbindt.

klankschaal

Hoe ziet de maandelijkse meditatie-sessie eruit ?
.
9u45 tot 10 u : Ontvangst in ZILVERHEEM -
Te laat komen is geen optie !
Centraal in de ruimte wordt een meditatie-focus-punt geplaatst.

10u : Landen in de cirkel … landen in de stilte …
alles wat eerder op de dag gebeurde wordt losgelaten.
Begeleide meditatie.
.
10u20 - 11u20 : voorlezen van een korte contemplatieve tekst.
Dit kan mogelijk een aanzet zijn tot een open gesprek.
.
11u20 - 11u45 : Klankschaal …. start meditatie in stilte
Er zijn stoelen ter beschikking voor zittende meditatie.
Je kan ook zelf een meditatiekussen, een –matje of –bankje meebrengen.
.
11u45… einde zit-meditatie …
.
12u : Einde samenkomst
.
Meer info : 03 605 36 93 of moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas

.
.
.
.
.

stapelstenen%20klein

.
.
In december 2018 werd de onderstaande tekst besproken
na de meditatie-sessie =>
.
.
.
Enkele dingen die elk mens
hoort te weten over meditatie
.
. TEKST : FRANS LANGENKAMP
.
Meditatie wordt vaak begrepen in termen van aandacht.
In het hedendaagse India bijvoorbeeld, wordt meditatie bijna altijd
gelijkgesteld aan concentratieoefeningen.
Mediteren betekent dan dat men zich op iets concentreert en dat men
zijn best doet om vrij te worden van gedachten.
Men wordt aangespoord om gedachten uit te bannen.
.
In de westelijke christelijke traditie daarentegen wordt mediteren
gewoonlijk begrepen in termen van contemplatie: diep nadenken over
bepaalde waarheden die bijvoorbeeld in de bijbel te vinden zijn.
.
In de Nieuwe Tijds-wereld verstaat men onder meditatie vaak een vorm
van visualisatie.
In een geleide meditatie worden we dan gevraagd om ons bepaalde dingen
of situaties voor te stellen.
.
Hoewel al deze geestelijke oefeningen hun specifieke waarde hebben,
wil ik er hier toch op wijzen dat meditatie eigenlijk naar iets anders verwijst.
Wat dat precies is, probeer ik in het onderstaande weer te geven.
*
*
*
*
Om te beginnen is het belangrijk dat we meditatie weten te onderscheiden
van concentratie, contemplatie en visualisatie.
Mediteren betekent: loslaten, ontspannen, laten gebeuren, niets doen,
bewust waarnemen.
Het wezen van meditatie is het tot rust laten komen van geestelijke activiteiten,
waarbij we ons geleidelijk aan bewust worden van de bron van alle
geestelijke activiteiten: bewustzijn als zodanig, het ware zelf.
.
Meditatie is ontworpen om vanuit activiteit naar stilte te komen,
om onze aandacht van ons hoofd naar ons hart te leiden.
Wanneer we moeiteloos mediteren, ervaren we toenemend fijnere stadia
van ons gedachten-proces, totdat we tenslotte bij de bron van onze
gedachten aankomen.
In deze ontspannen toestand van geest en lichaam, ervaren we een soort
innerlijke stilte en innerlijke vrede.
Deze toestand voelt aan als een soort thuiskomen bij onszelf.
.
Zolang we daarentegen op de een of andere manier moeite blijven doen
en iets proberen te bereiken, blijven we gevangen in geestelijke activiteit.
Om te ervaren wat we in wezen zijn – om ons ware zelf te realiseren – is het
nodig dat we onze geestelijke activiteiten tot rust laten komen.
.
In het dagelijks leven … in onze gangbare waaktoestand … zijn we ons niet bewust
van de bron van onze gedachten.
We zijn ons niet bewust van ons ware zelf …
Dit betekent in feite dat we niet helemaal onszelf zijn in alle omstandigheden,
we zijn niet helemaal authentiek.
.
Wanneer we niet ontspannen zijn, worden we per definitie gespannen,
gefrustreerd, gestrest, depressief of we ontwikkelen zelfs een burn-out conditie.
Meditatie is nu precies ontworpen om deze negatieve effecten van het gebrek
aan zelfrealisatie uit de wereld te helpen.
Meditatie betekent in wezen dan ook niets anders dan bewust te worden
van ons ware zelf.
We zijn de onveranderlijke waarnemer van alle veranderingen in
ons lichaam-geest-zielsysteem en in onze omgeving: we zijn bewustzijn als zodanig.
.
Wanneer we dit “waarnemen” , liefst dagelijks voor ongeveer 20 minuten,
ontstaat er een conditie in ons ziel-geest-lichaam systeem, die in hoge mate vrij is
van gespannenheid en stress.
.
Mettertijd ervaren we deze ontspannen toestand van geest en lichaam als een
blijvende toestand van innerlijke vrede, vrijheid en vervulling.
Zuiver subjectief gezien geeft deze ontspannen toestand van geest en lichaam
ons de ervaring van wie we in wezen zijn, en daardoor leren we in te zien
wat we in dit leven werkelijk willen.
.
Meditatie kan daarom de gouden sleutel tot geluk in het leven worden genoemd.
Zij lost spanning en stress op, en opent daarmee de weg naar authenticiteit
en vervulling.
Ook maatschappelijk gezien is deze subjectieve transformatie de enige weg
die de mensheid werkelijk verder helpen kan.
Maatschappelijke vrede kan slechts ontstaan, wanneer de individuele mensen
vrede in zichzelf ervaren.
Alle andere wegen leiden slechts tot oppervlakkige veranderingen.
Meditatie is dus geen luxe!

.
.

steen%20en%20pluim

.
.
In januari 2019 werd de onderstaande tekst besproken
na de meditatie-sessie =>
.
.
De Uitnodiging (Oriah Mountain Dreamer)
.
Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat
en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart
.
Het interesseert me niet hoe oud je bent,
maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde,
omwille van je dromen,
omwille van het avontuur dat Leven heet
.
Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beïnvloeden
Waar het mij om gaat is of je ooit
tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen
en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt
of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn
.
Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of van jezelf,
kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren,
zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden
.
Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen,
zonder je in te houden door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn,
zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijke bestaan
.
Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet
Wat ik zou willen weten is of je anderen kunt teleurstellen om trouw te zijn aan jezelf
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt
om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel
.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi
en is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht put
Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,
die van jou en mij en toch aan de rand van een meer staan
en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: "YES"
.
Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt
Wat ik wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop,
tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan,
en te doen wat gedaan moet worden om voor de kinderen te zorgen
.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent
Ik wil weten of je bereid bent zonder terughoudendheid met mij door het vuur te gaan
.
Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
Voor mij is het van groot belang, van jou te horen
welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf
en of jij het werkelijk goed hebt bij jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.
.
De oorspronkelijke tekst en achtergronden:
"The Invitation", Oriah Mountain Dreamer, 1999, ISBN 0 7225 3821 9

.
.

blaadjes

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License