.......................................................................Meditatie
klankschaal

We worden momenteel meer dan ooit overstelpt door een
constante vloed van beelden, een ware “beeldenstorm”
die ons tijd noch ruimte laat om het beeld tot ons te
laten doordringen.
Televisie, sociale media, film en video, kranten en tijdschriften …
onze mediacultuur is niet alleen een cultuur van oogverblinding,
zij is ook een cultuur van oorverdoving, de letterlijke ontluistering
van het luisteren.
Als tegengewicht is er meer dan ooit een verlangen
naar stilte aanwezig.

tekst


Maar voor herinnering of meditatie, of zelfs maar voor een
ogenblik van verwondering, is er nauwelijks tijd.
Elk moment van stilvallen ervaren we als tijdverlies.
( fragment uit het essay “ De stilte en het onuitsprekelijke “
van Antoon Van den Braembussche.)

boeddha%20tekening

Teksten zoals deze inspireerde Sankova om vanaf september 2017
elke eerste zondagvoormiddag van de maand een meditatiesessie
op het planningbord te prikken.

De Sankova-meditatie-groep komt maandelijks samen onder
de vlag van gelijkwaardigheid en acceptatie.
Dit gebeurt telkens de eerste zondag van de maand van 9u45 tot 12u.

Het initiatief vond haar inspiratie in de christelijke meditatie en in de
boeddhistische traditie die zenmeester Thich Nhat Hanh vooropstelt.

Tijdens de bijeenkomsten is er respect voor elke levensbeschouwing.
Er wordt gewerkt met een minimum aan meditatie-begeleiding …
niks moet … alle deelnemers behouden hun eigenheid met betrekking
tot de stiltebeleving.

steen%20en%20pluim

De meeste mensen beginnen met meditatie om lichaam en geest
tot rust te brengen, om de concentratie aan te scherpen of om
stress te reduceren.
Gaandeweg ontdekken ze dat meditatie vooral een groeiproces in
bewustzijn is. Na een tijdje sta je met meer aandacht in ’t leven.

Door regelmatig samen in stilte in de meditatiecirkel te “zijn“ ontstaat
er een positieve groepsenergie die nog lang na de sessie doorwerkt.
Bij uitbreiding groeit er in je binnenste een gevoel van harmonie die
alles met alles verbindt.

blaadjes

Hoe ziet een meditatie-sessie eruit ?

9u45 tot 10 u : Samenkomen elke eerste zondag van de maand
Locatie : de zolder van De Oude Pastorij – Dorpstraat 45 – Kapellen

10u : Landen in de cirkel …
alles wat eerder op de dag gebeurde wordt losgelaten.
Te laat komen is geen optie ! De deur gaat om 10 u op slot .

10u05 : Centraal in de ruimte wordt een meditatie-focus-punt geplaatst.
We creëren een meditatie-context door het voorlezen van een
korte contemplatieve tekst.

10u15 : Klankschaal …. start meditatie in stilte - 35 minuten
Er zijn stoelen ter beschikking voor zittende meditatie.
Je kan ook zelf een meditatiekussen, een –matje of –bankje meebrengen.

10u50 : Klankschaal … einde zit-meditatie … even bewegen …
Thee-meditatie + alle aanwezigen krijgen de voorgelezen
contemplatieve tekst op papier .
De tekst kan mogelijk een aanzet zijn tot een open gesprek.

12u : Einde samenkomst
Er is geen verplichte financiële bijdrage.
De onkosten worden gedeeld volgens het dana principe;
iedereen geeft naar eigen waardering en eigen vermogen.
.

oude%20pastorij

.
Afspraak : De oude pastorij - Dorpsstraat 45 - Kapellen ( foto hierboven)
3 september - 1 oktober – 5 november – 3 december 2017,
telkens van 9u45 tot 12u.
Iedereen welkom. Geen voorinschrijving.

Meer info : 03 605 36 93 of moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License