....................................................................................... Contact


André De Nys
03 605 36 93
moc.liamg|erdnasyned#moc.liamg|erdnasyned

hemel

.
.
.
.
REACTIES BIJEENGESPROKKELD IN DE MAILBOX
.
.
Breng rust in uw lichaam bij elke inademing.
Glimlach bij elke uitademing.
Blijf in het moment van nu
en ervaar het grote wonder van dit moment.
.
……………………………………Thich Nhat Hanh - evenknie van de Dalai Lama
……………………………………lanceerde zen-meditatie voor de Westerling ( mindfulness )
.


.
.
Mijn moeder had vroeger de gewoonte om altijd even binnen te gaan in het kleine kerkje op de Handschoenmarkt, als ze in Antwerpen ging winkelen. Het was haar moment van stilte, dat ze zelf inbouwde. Ze nam een vijftal keer diep adem en kon weer verder. Ik betrap me erop dat ik doe nu ook doe. Zij heeft dat aan mij doorgegeven.
.
Erik Stevens
Directeur van het psychiatrisch centrum Sint Jan de Deo in Gent.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License