...................... WAT STAAT ER TE GEBEUREN ?

.
Sankova i.s.m. het stiltegebied GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE
.

wicca%20444%20-%20kopie.jpg

.
De Kalmthoutse Heide , samen met het aangrenzende Grenspark Zoom
in Nederland , is één van de oudste en grootste natuurreservaten in de Lage Landen .
In 2015 werden op dit grondgebied honderden geluidsmetingen uitgevoerd.
Grenspark Kalmthoutse Heide kreeg de hoogst mogelijke score ; drie sterren in de categorie Landelijk Stiltegebied. Men mag spreken van een gebied met een uitzonderlijk, kwaliteitsvol akoestisch karakter.
.
EEN STILTEGEBIED … wat is dat dan ?
.
De stilte in een stiltegebied is geen synoniem voor afwezigheid van geluid,
maar wel voor de afwezigheid van omgevingsvreemde, storende geluiden.
Het ritselen van de wind in de bomen, de zang van vogels, de onbevangen
vreugdekreten van een spelend kind, gekwaak in de kikkerpoel … het zijn
natuurlijke geluiden die perfect passen in een stiltegebied.
.
Een vliegroute van het luchtvaartverkeer, hardcore via een draagbare radio,
wegwerkzaamheden, de knal van een jachtgeweer … het zijn storende
geluiden die ongewenst zijn in een stiltegebied.
.
Een wettelijk kader voor de erkenning van een stiltegebied is onbestaand.
Er is niets dat persé moet en niets dat expliciet verboden is.
Een stiltegebied staat voor een vrijwillig engagement van beleidsmakers
en bezoekers om de vooropgestelde stilte te respecteren.
.
De werkgroep “STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide”
( waar Sankova van deel uit maakt ) wil het brede publiek meer
vertrouwd maken met de begrippen stilte en stiltegebied.
Eén van de vele initiatieven om dit concreet te maken is een poëzie-schrijfwedstrijd.
.
De opdracht naar de schrijvers : “ beleving van natuur en stilte in een stiltegebied “
Discipline : poëzie
Uiterste datum voor inzending : 15 augustus 2019
Het volledig reglement :
.

grenspark

.
STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide
REGLEMENT POËZIE-SCHRIJFWEDSTRIJD 2019
.
1. Opdracht naar de schrijvers :
breng uw persoonlijke beleving van natuur en stilte in een stiltegebied onder woorden.
.
2. Elke deelnemer stuurt max. één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd,
noch op internet noch in gedrukte vorm.
Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn
in andere wedstrijden.
.
3. Het ingezonden gedicht dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal
en mag maximaal zeven tekstregels lang zijn .
.
4. De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.
.
5. De gedichten worden digitaal gestuurd naar ; eb.krapsnerg|ofni#eb.krapsnerg|ofni
Vermeld in het vakje onderwerp “Schrijfwedstrijd 2019 ”.
.
In dezelfde e-mail stuurt u tegelijkertijd uw persoonlijke gegevens
( naam, adres, tel , emailadres ).
.
Enkel getypte teksten worden aanvaard.
Toegestane tekstformaten in een e-mail-bijlage: .txt, .doc, .docx, of openoffice doc.
Ofwel zonder bijlage , rechtstreeks in de e-mail.
Scans worden niet toegestaan.
.
6. Het ingezonden gedicht moet ten laatste op 15 augustus geregistreerd zijn
op bovenstaand mail adres.
.
7. Het oordeel van de jury is bindend en hierover wordt achteraf
geen enkele vorm van communicatie gevoerd.
Juryleden en hun inwonende familie zijn uitgesloten van deelname
aan de wedstrijd.
.
De jury bestaat uit Frank Focketyn ( acteur ) , Jorunn Bauweraerts
( zangeres Laïs ) , André De Nys ( schrijvend schilder ) en Paul
Asselbergs ( columnist / taalkunstenaar ).
.
8. Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag
hebben worden geweerd.
Inzendingen die politiek geïnspireerd zijn en werken die ook maar
iets ruiken naar plagiaat worden uitgesloten.
.
9. De prijzentafel: De jury gaat op zoek naar tien laureaten.
De bekroonde poëziewerken worden “gematerialiseerd” op tien
water-bestendige panelen.
Deze komen centraal te staan tijdens de dag van de stilte op
27 oktober 2019 in de Volksabdij - Ossendrecht - NL.
.
Na de dag van de stilte worden de tien panelen getoond in een
rondreizende presentatie.
Op die manier worden ze een poëtisch baken aan de rand van het stiltegebied.
.
Bovendien krijgt elke laureaat een boekenbon ter waarde van 25 euro.
.
10. De tien laureaten worden uitgenodigd en gehuldigd in de
Volksabdij – Ossendrecht , tijdens de jaarlijkse “ Dag van de Stilte “
op zondag 27 oktober 2019 .
Niet afgehaalde prijzen op 27 oktober worden niet nagestuurd.
.
11. De werkgroep “STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide”
die de schrijfwedstrijd organiseert, heeft het recht om de gedichten
te publiceren en tentoon te stellen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk
toestemming of vergoeding kan worden geëist.
Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord
met het wedstrijdreglement.
.
12.
Heb je nog vragen : eb.krapsnerg|ofni#eb.krapsnerg|ofni
.
.
Dit initiatief werd gelanceerd naar de traditionele
geschreven perskanalen in Noord Brabant (NL)
en de provincie Antwerpen (BE).
.
De schrijfwedstrijd is ook terug te vinden op de websites :
=> www.grenspark.be/reglement-poëziewedstrijd-stiltegebied-grenspark-kalmthoutse-heide-2019
=> www.creatiefschrijven.be
=> www.schrijvenonline.org
=> www.schrijverspunt.nl
.
.

hofke005_700x496.jpg
.
.
.
.
.
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
En er staan nog meer boeiende projecten op stapel ! ! ! !
.
.
In december 2019 brengt Sankova
Hildegard van Bingen onder de aandacht.
.
Dirk Huyghe schreef een graphic novel onder de titel
" AVE MAGISTRA HILDEGARD -
Novitius , een queeste in code."
.
Samen met de boekvoorstelling wordt hierrond
een tentoonstelling opgebouwd met
schilderijen en tekeningen van Huyghe ( zie illustraties hieronder ),
aangevuld met extra aandacht voor de hemelse muziek van
Van Bingen, voor haar geneeskundige krachten van mineralen-stenen
en kruiden. En uiteraard mogen ook haar visioenen in woord en beeld
niet onvermeld blijven.
.
Locatie : 't Oud Gemeentehuis - EXPOG - Kapellen
.
Meer details : http://denysan.wikidot.com/actueel.
.
huyghe%20muziek%20%20%281%29.jpg
huyghe%20bessen
huyghe.jpg

.
.
.
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
Lees ook de pagina " meditatie " op deze site
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hou je van de stilte en wenst U op de hoogte te blijven
van de toekomstige initiatieven van Sankova,
laat het dan even weten : moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas
of 03 605 36 93
.

voorzorg

.
.

beeld

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License