........................................ WAT STAAT ER TE GEBEUREN ?

HILDEGARD van BINGEN
.
Ieder kruidenvrouwtje kent vandaag zeker en vast
de kruiden-geneeskunde van Hildegard van Bingen .
.
Verzamelaars van minerale stenen hebben ongetwijfeld
al kennis gemaakt met de geschriften van de 12e eeuwse
kloosterzuster over de kracht van stenen.
.
Liefhebbers van middeleeuwse muziek hebben vaak een boontje
voor de hemelse liturgische gezangen van Hildegard.
.
En meer en meer spiritueel gerichte mensen organiseren
gespreksavonden en lezingen over de mogelijke interpretaties
van de beeldrijke visioenen van de Heilige.
.
Al deze facetten van Hildegard van Bingen krijgen een plaats
in een intrigerend kunstproject.

.

huyghe%20blauwe%20engel
……………………………………………………………………………………………………..…….….Hoogdrukgravure Dirk Huyghe.
.
.
.
Hildegard van Bingen te gast in Kapellen !
.
Hildegard van Bingen ( 1098 – 1179 ) was een benedictijnse abdis
in het Duitse Rijnland.
Ze schreef honderden perkament-vellen vol over de gezondheid
van de mens in relatie tot haar kruidenleer en haar kennis over mineralogie.
Met complexe teksten commentarieerde ze haar intrigerende visioenen,
waarbij ze voortdurend de nadruk legt op de kosmische verbondenheid
tussen de mens, en alles wat bestaat op de aarde en in het universum.
.
Vaak stond haar levensvisie dwars tegenover de mannenwereld en het
traditioneel denken uit die tijd.
Allicht is dat de reden dat haar levenswerk meer dan zeven eeuwen lang
onder een dikke laag stof is terechtgekomen.
Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd ze uit de vergeetput gehaald.
Vandaag worden haar geschriften wereldwijd heruitgegeven.
.
Waarom die revival ? De levensbeschouwing van Hildegard vindt perfect
aansluiting bij het holistisch wereldbeeld dat vandaag meer en meer wordt
naar voren geschoven; het groeiende bewustzijn dat alles verbonden is met
alles en dat niets op zich kan bestaan.
Hildegard schrijft : VIRIDITAS is de groene kracht die dit alles aanstuurt,
de Goddelijke energiestroom die streeft naar een harmonieus evenwicht
tussen mannelijke en vrouwelijke krachtvelden.
Ecologisch bewustzijn, klimaatactivisme, Me Too beweging, gezonde voeding …
Hildegard schreef erover lang voor al deze begrippen wereldkundig gemaakt werden !
.
.
KAS en SANKOVA tonen Hildegarde Van Bingen in al haar aspecten.
.
=> Op zondag 15 december 2019 kan je naar een concert van het Franse
koor Mora Vocis.
Vrouwelijke stemmen laten de vroeg middeleeuwse hemelse muziek van
Hildegard van Bingen klinken in de Jacobuskerk - Kapellen.
.
Zaterdag 14 december verzorgt Mora Vocis een zang-atelier in zaal
de Kroon - Kapellen, waarbij de liturgische gezangen uit de 12e eeuw centraal staan.
Meer info en reservatie : eb.nevohnettasak|ofni#eb.nevohnettasak|ofni - 0032 3 568 79 27 .
.
=> Van 7 tot 22 december is van Bingen eregast in EXPOG – ’t Oud Gemeentehuis
( Antwerpsesteenweg 2 – Kapellen ).
Gratis te bezoeken op zaterdag en zondag van 11 u tot 17 u .
.
Grafisch vormgever Dirk Huyghe schreef een graphic novel over de twaalfde
eeuwse tijdsgeest in en rond het kloosterleven van Hildegard.
De tentoonstelling toont onder meer de originele litho’s , sculpturen en
tekeningen die in zijn boek verwerkt werden.
.
Fotograaf Marc Leppens reisde naar het Rijnland en kwam terug met een
prachtige artistieke fotoreeks over de streek rond Eibingen en Rupertsberg.
.
En de schrijvende schilder André De Nys trachtte de eeuwenoude visioenen
van Hildegard op een eigenzinnige en hedendaagse manier om te zetten
in schilderijen, collages en contemplatieve teksten.
.
In een documentair luik worden bovendien de kruiden-gezondheidsleer en
de mineralenkennis van Hildegard in de kijker geplaatst.
.
Samengevat : een tentoonstelling in EXPOG die met de hulp van Hildegard
van Bingen de hedendaagse disconnectie tussen mens en natuur wil herstellen …
een kunstproject overgoten met een vleugje magie !
.
Meer info : moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas - 0032 3 605 36 93

.
huyghe%20muziek%20%20%281%29.jpg
huyghe%20bessen
huyghe.jpg

.
.
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
Sankova i.s.m. het stiltegebied GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE
.

wicca%20444%20-%20kopie.jpg

.
Sankova organiseerde een poëzie-schrijf-wedstrijd ( hieronder alle details )
De tien laureaten van deze wedstrijd worden bekroond op de
dag van de stilte.
=> Volksabdij - OLV Ter Duinenlaan 199 - Ossendrecht - NL
=> Van 12u30 tot 13 u
.
Aansluitend is er een korte wandeling ( 1 km ) waar je de
bekroonde gedichten kan lezen op reuzegrote panelen.
Iedereen van harte welkom - geen voorinschrijving.
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
De Kalmthoutse Heide , samen met het aangrenzende Grenspark Zoom
in Nederland , is één van de oudste en grootste natuurreservaten in de Lage Landen .
In 2015 werden op dit grondgebied honderden geluidsmetingen uitgevoerd.
Grenspark Kalmthoutse Heide kreeg de hoogst mogelijke score ; drie sterren in de categorie Landelijk Stiltegebied. Men mag spreken van een gebied met een uitzonderlijk, kwaliteitsvol akoestisch karakter.
.
EEN STILTEGEBIED … wat is dat dan ?
.
De stilte in een stiltegebied is geen synoniem voor afwezigheid van geluid,
maar wel voor de afwezigheid van omgevingsvreemde, storende geluiden.
Het ritselen van de wind in de bomen, de zang van vogels, de onbevangen
vreugdekreten van een spelend kind, gekwaak in de kikkerpoel … het zijn
natuurlijke geluiden die perfect passen in een stiltegebied.
.
Een vliegroute van het luchtvaartverkeer, hardcore via een draagbare radio,
wegwerkzaamheden, de knal van een jachtgeweer … het zijn storende
geluiden die ongewenst zijn in een stiltegebied.
.
Een wettelijk kader voor de erkenning van een stiltegebied is onbestaand.
Er is niets dat persé moet en niets dat expliciet verboden is.
Een stiltegebied staat voor een vrijwillig engagement van beleidsmakers
en bezoekers om de vooropgestelde stilte te respecteren.
.
De werkgroep “STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide”
( waar Sankova van deel uit maakt ) wil het brede publiek meer
vertrouwd maken met de begrippen stilte en stiltegebied.
Eén van de vele initiatieven om dit concreet te maken is een poëzie-schrijfwedstrijd.
.
De opdracht naar de schrijvers : “ beleving van natuur en stilte in een stiltegebied “
Discipline : poëzie
Uiterste datum voor inzending : 15 augustus 2019
Het volledig reglement :
.

grenspark

.
STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide
REGLEMENT POËZIE-SCHRIJFWEDSTRIJD 2019
.
1. Opdracht naar de schrijvers :
breng uw persoonlijke beleving van natuur en stilte in een stiltegebied onder woorden.
.
2. Elke deelnemer stuurt max. één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd,
noch op internet noch in gedrukte vorm.
Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn
in andere wedstrijden.
.
3. Het ingezonden gedicht dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal
en mag maximaal zeven tekstregels lang zijn .
.
4. De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 16 jaar.
.
5. De gedichten worden digitaal gestuurd naar ; eb.krapsnerg|ofni#eb.krapsnerg|ofni
Vermeld in het vakje onderwerp “Schrijfwedstrijd 2019 ”.
.
In dezelfde e-mail stuurt u tegelijkertijd uw persoonlijke gegevens
( naam, adres, tel , emailadres ).
.
Enkel getypte teksten worden aanvaard.
Toegestane tekstformaten in een e-mail-bijlage: .txt, .doc, .docx, of openoffice doc.
Ofwel zonder bijlage , rechtstreeks in de e-mail.
Scans worden niet toegestaan.
.
6. Het ingezonden gedicht moet ten laatste op 15 augustus geregistreerd zijn
op bovenstaand mail adres.
.
7. Het oordeel van de jury is bindend en hierover wordt achteraf
geen enkele vorm van communicatie gevoerd.
Juryleden en hun inwonende familie zijn uitgesloten van deelname
aan de wedstrijd.
.
De jury bestaat uit Frank Focketyn ( acteur ) , Jorunn Bauweraerts
( zangeres Laïs ) , André De Nys ( schrijvend schilder ) en Paul
Asselbergs ( columnist / taalkunstenaar ).
.
8. Gedichten die kwetsende, aanstootgevende of racistische inslag
hebben worden geweerd.
Inzendingen die politiek geïnspireerd zijn en werken die ook maar
iets ruiken naar plagiaat worden uitgesloten.
.
9. De prijzentafel: De jury gaat op zoek naar tien laureaten.
De bekroonde poëziewerken worden “gematerialiseerd” op tien
water-bestendige panelen.
Deze komen centraal te staan tijdens de dag van de stilte op
27 oktober 2019 in de Volksabdij - Ossendrecht - NL.
.
Na de dag van de stilte worden de tien panelen getoond in een
rondreizende presentatie.
Op die manier worden ze een poëtisch baken aan de rand van het stiltegebied.
.
Bovendien krijgt elke laureaat een boekenbon ter waarde van 25 euro.
.
10. De tien laureaten worden uitgenodigd en gehuldigd in de
Volksabdij – Ossendrecht , tijdens de jaarlijkse “ Dag van de Stilte “
op zondag 27 oktober 2019 .
Niet afgehaalde prijzen op 27 oktober worden niet nagestuurd.
.
11. De werkgroep “STILTEGEBIED Grenspark Kalmthoutse Heide”
die de schrijfwedstrijd organiseert, heeft het recht om de gedichten
te publiceren en tentoon te stellen, zonder dat hiervoor voorafgaandelijk
toestemming of vergoeding kan worden geëist.
Door deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord
met het wedstrijdreglement.
.
12.
Heb je nog vragen : eb.krapsnerg|ofni#eb.krapsnerg|ofni
.
.
.

hofke005_700x496.jpg

.
.
.
.
.
.
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
.
Lees ook de pagina " meditatie " op deze site
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.
.
.
.
.
.
.
Hou je van de stilte en wenst U op de hoogte te blijven
van de toekomstige initiatieven van Sankova,
laat het dan even weten : moc.liamg|nas.avoknas#moc.liamg|nas.avoknas
of 03 605 36 93
.

voorzorg

.
.

beeld

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License